tax

مدیرعامل شهر جدید پرند مطرح کرد:
طاهری، گفت: ۲۰ هزار واحد از پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید پرند باقیمانده که پیشرفت فیزیکی آنها به ۸۵ درصد رسیده است.

چند رسانه ای